LIST OF QUALIFIED CANDIDATES UNDER JRF (UGC) JUNE NET EXAM 2007

WHO HAVE NOT SUBMITTED DOCUMENTS

STATUS AS ON 08.10.08

 

S.NO

ROLL NO

NAME

1

100712

SH. BHATIA DHIRAJ DEVIDAS

2

102885

SH. NAGESWARARAO NALAJALA

3

104477

SH. MASTHAN VALINAMA

4

105328

SH. BONEPALLY KARUNAKAR

5

105728

SH. SUKANTA MAITY

6

106116

MS.AMRITA ROY

7

106779

SH. PRADIPTA DANKAR MAITI

8

111964

SH. ASHISH KUMAR SINGHA DEB

9

111981

SH. S K NURUL ISLAM

10

112447

SH. RAJESH KUMAR CHHATRA

11

112502

SH. SATISH CHAND

12

112902

SH. MITHUN SANTRA

13

114024

SH. NAGA PRASAD PUVVADA

14

302812

SH. SUDEER PAL SINGH

15

302816

MS. BHARTI JAISWAL

16

309766

SH. RAM KUMAR SINGH

17

309773

SH. RAVI KUMAR SINGH

18

311676

MS. A MADHURI

19

312294

SH. RAJAKUMAR SINHA

20

320597

SH SUSHANT BAR

21

404897

SH HARISH CHANDRA

22

501208

SH. SOURAV GARG

23

501360

MS. RADHU S

24

501635

SH. DHIRAJ KUMAR SINGH

25

501812

MS.S SARADA

26

506646

SH. MINTU MONDAL